TẦM NHÌN

  • Kết nối tất cả người dùng và cơ sở y tế trên cùng một hệ thống nền tảng công nghệ để mọi người tra cứu, tìm kiếm thông tin y tế uy tín và chất lượng nhất.

  • Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng các giải pháp của mình để cải thiện ngành y tế nước nhà.

GIÁ TRỊ

Chúng tôi luôn tôn trọng và tuân thủ các giá trị cốt lõi của mình:

  • Trung thực: chúng tôi luôn trung thực về các sản phẩm của mình, trung thực trong việc sử dụng các dữ liệu được cung cấp từ phía khách hàng.

  • Sáng tạo: chúng tôi luôn không ngừng sáng tạo để ngày càng hoàn thiện các giải pháp của mình, tạo một nền tảng ngày càng vững chắc và lớn mạnh hơn.

  • Đạo đức: đạo đức y tế luôn là giá trị mà chúng tôi tôn trọng và tuân thủ.

SỨ MỆNH

Mang lại một nền tảng công nghệ về y tế để kết nối tất cả mọi người, tạo ra một môi trường dịch vụ y tế đáng tin cậy.

eMedCare tạo ra nền tảng B2B2C tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các giải pháp giúp kết nối phòng khám, cơ sở cận lâm sàng, nhà thuốc, công ty dược, và khách hàng với nhau, đưa doanh nghiệp và khách hàng của họ gắn kết với nhau hơn.

  • Giải pháp B2C kết nối dịch vụ khám bệnh tại nhà, tư vấn khám bệnh từ xa, xét nghiệm tại nhà, mua thuốc trực tuyến.

  • Giải pháp B2B kết nối cơ sở xét nghiệm với phòng khám, phòng khám với nhà thuốc, công ty dược mỹ phẩm với nhà thuốc.