Trải nghiệm NỀN TẢNG quản lý & KẾT NỐI CẬN LÂM SÀNG 

Q.Lý cận lâm sàng mọi lúc, mọi nơi.

Theo dõi và truy cập bất cứ đâu.
Tình hình doanh thu, số khách hàng thực hiện trong ngày.

Quản lý & nhận lịch hẹn tự động

Tự động nhận lịch hẹn thực hiện cận lâm sàng từ app bệnh nhân. 

 

Tích hợp tính năng truyền thông & tương tác với khách hàng

Tương tác dạng chat. Quảng bá thương hiệu & dịch vụ đến khách hàng

Lưu trữ kết quả trên cloud

Lưu trữ kết quả xét nghiệm, hình ảnh trên cloud & có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi.
Trả kết quả về app bệnh nhân.

Kết nối với cơ sở khám bệnh bất kỳ

Nhận chỉ định & trả kết quả cận lâm sàng ngay trên hệ thống, tự động trả về phần mềm phòng khám & app Bác sỹ

Kết nối dịch vụ xét nghiệm tại nhà

Nhận lịch hẹn xét nghiệm tại nhà từ phòng khám hoặc bệnh nhân, điều phối điều dưỡng lấy mẫu qua app eMedCare HomeProvider

eMedcare DiaCenter

Nền tảng quản lý & kết nối dịch vụ cận lâm sàng toàn diện

 ( Miễn phí dùng thử 30 ngày ! )

Đăng ký ngay để được tư vấn