Trải nghiệm NỀN TẢNG quản lý PHÒNG KHÁM

Quản lý phòng khám mọi lúc, mọi nơi.

Theo dõi và truy cập bất cứ đâu, chỉ cần có internet. Tình hình doanh thu, số khách hàng khám trong ngày, số khách hàng tái khám

Quản lý & nhận lịch hẹn tự động

Tự động nhận lịch hẹn &số thứ tự qua app bệnh nhân.Tự động thông báo danh sách đặt hẹn đến app Bác sĩ.

Tính năng truyền thông & tương tác với khách hàng

Tương tác dạng chat, quảng bá thương hiệu, truyền thông giáo dục sức khỏe & dịch vụ đến khách hàng

Quản lý hồ sơ y tế điện tử

Lưu trữ phiếu khám, toa thuốc, cận lâm sàng trên cloud & có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi.

 

Kết nối với nhà thuốc bất kỳ trên hệ thống

Chuyển toa thuốc về nhà thuốc đối tác, hỗ trợ việc bán thuốc & giao thuốc đến nhà bệnh nhân.

Kết nối với cơ sở cận lâm sàng bất kỳ trên hệ thống

Gửi & nhận kết quả cận lâm sàng trên hệ thống, dễ dàng lưu trữ và tra cứ hồ sơ bất cứ khi nào.

Quản lý dịch vụ khám bệnh tại nhà

Nhận lịch hẹn khám bệnh tại nhà từ bệnh nhân, điều phối Bác sĩ khám tái nhà qua app Doctor

 

Quản lý dịch vụ tư vấn khám bệnh từ xa

Quản lý lịch hẹn, tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân gửi trước tư vấn, thanh toán online, tư vấn bệnh nhân qua video call với app bệnh nhân.

Chăm sóc khách hàng tự động

Nhắc nhở tái khám trước 24G, thông báo có kết quả cận lâm sàng trên app bệnh nhân.

 

eMedcare Clinic

Nền tảng quản lý & kết nối dịch vụ khám bệnh toàn diện

 ( Miễn phí dùng thử 30 ngày ! )

Đăng ký ngay để được tư vấn