Trải nghiệm NỀN TẢNG quản lý nhà thuốc Emedcare pharmacy

Phần mềm đã kết nối cơ sở dữ liệu dược quốc gia

 

Quản lý nhà thuốc GPP mọi lúc, mọi nơi

Đầy đủ chức năng xuất nhập tồn, kiểm tồn, hạn dùng thuốc, quản lý nhân viên, doanh thu.

Phát hành phiếu khuyến mãi 

Phát hành mã khuyến mãi, và quản lý doanh thu theo mã khuyến mãi.

Tính năng chat với khách hàng

Tương tác, tư vấn khách hàng, gia tăng chất lượng dịch vụ, gia tăng doanh số. 

Tích hợp công cụ truyền thông

Truyền thông thương hiệu, quảng bá sản phẩm đến khách hàng.

Kết nối với Phòng khám đối tác

Nhận toa thuốc từ phòng khám đối tác, giao thuốc về nhà cho bệnh nhân.

Kết nối công ty phân phối dược phẩm

Đặt hàng trực tuyến, tự động nhập đơn hàng vào kho. Tương tác với nhà phân phối.

Đăng ký dùng thử

  • Kết nối liên thông “Cơ sở dữ liệu Cục Dược Quốc Gia”
  • Quản lý nhà thuốc từ xa, mọi lúc, mọi nơi.
  • Dễ dàng truyền thông & quảng bá sản phẩm
  • Tương tác chăm sóc khách hàng
  • Kết nối công ty phân phối dược
  • Kết nối với phòng khám đối tác

Đăng ký ngay để được tư vấn